Pilotní screeningový program SMA a SCID pro děti narozené v roce 2021

show-node-image.jpg

Pilotní screeningový program spinální muskulární atrofie (SMA) a skupiny onemocnění těžké kombinované imunodeficience (SCID) byl spuštěn pro novorozence narozené po 1.1.2022. Následně byla rozšířena  možnost testování pro novorozence narozené v roce 2021 jako pro samoplátce.

U miminka je možné vyšetření provést, podmínkou vyšetření je LÉKAŘEM-pediatrem vyplněný a podepsaný informovaný souhlas, viz přiložený formulář.

Nový materiál na vyšetření není potřeba odebírat, bude použita novorozenecká kartička, která již v laboratoři je.

Po zaslání informovaného souhlasu (scanu) na mail karolina.peskova@vfn.cz, bude kontaktovat maminku ekonomka s pokyny k platbě, cena vyšetření je 452,96 Kč.

Po uhrazení faktury bude obratem provedeno dané vyšetření, výsledky budou k dispozici nejpozději do 14 dnů.

V rámci novorozeneckého screeningu se negativní výsledky nerozesílají, pokud bude nalezena jakoukoliv anomálie, budou rodiče samozřejmě kontaktováni s návrhem dalšího postupu.

Odkaz na informace o programu a informovaný souhlas ZDE.