K našim malým pacientům přistupujeme velmi citlivě a individuálně. S dítětem si nejdříve budujeme vztah a získáváme jeho důvěru. Veškeré zákroky nejdříve vysvětlíme dítěti i rodičům.

Máme obě mnohaletou praxi z Ústavu péče o matku a dítě z pražského Podolí.